Close

Picerija Pod Jenkovo lipo

Picerija Pod Jenkovo lipo
single page image

O straneh

Pravice intelektualne lastnine

Na kakršen način vključena avtorska dela na spletni strani www.podjenkovolipo.si (v nadaljevanju: spletne strani) kot na primer dizajni, slikovni material vsebine, članki in podobno so last podjetja Intertrend d.o.o. in/ali znamk, ki jih podjetje zastopa in so avtorskopravno varovana.

Blagovne oziroma storitvene znamke, ki so na kakršenkoli način vključene v spletne strani so varovane s predpisi o industrijski lastnini.

Vse pravice so pridržane. Uporabnik spletnih strani lahko uporablja vsebine na spletnih straneh izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo, pri čemer mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih in drugih pravicah. Vsaka druga oblika uporabe kateregakoli materiala ali podatka na spletnih straneh (na primer kopiranje, reproduciranje, distribuiranje, prepisovanje…) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev odgovornosti podjetja Intertrend d.o.o.

Podjetje Intertrend d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki na spletnih straneh točni in ažurni, vendar podjetje ne more biti odgovorno za kakršnokoli škodo, ki bi lahko uporabniku spletnih strani nastala zaradi kakršnekoli uporabe materialov ali podatkov na spletnih straneh ali nezmožnosti uporabe le-teh.

Podjetje Intertrend d.o.o. se bo trudilo za nemoteno delovanje spletnih strani, vendar ne more biti odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja ali nedelovanja spletnih strani.

Podjetje Intertrend d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletne strani.

Podjetje Intertrend d.o.o. ne odgovarja za vsebino spletnih strani izven domene podjenkovolipo.si, ki so dostopne preko hipertekstnih povezav na spletni strani www.podjenkovolipo.si.

Varstvo podatkov uporabnikov spletnih strani

Podjetje Intertrend d.o.o. na spletni strani www.podjenkovolipo.si ne pridobiva nobenih podatkov.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnih strani se uporabi pravo Republike Slovenije. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

To pravno obvestilo lahko podjetje Intertrend d.o.o. kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila. Z uporabo spletnih strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Piškotki

Spletna stran uporablja le sejne piškotke.

Oblikovna predloga: teslathemes.com, wpmatic.io

Fotografije: Picerija Pod Jenkovo lipo, Bigstockphoto, Slovenia 360

Izdelava: marioana.si